Wytyczne MEN, MZ i GIS, zalecenia dla szkół na rok szkolny 2020/21

Powiększ

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Pobierz

Bezpieczny powrót do szkół – wytyczne GIS (link):

Pobierz

Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii (link):

Pobierz

Najważniejsze wskazówki dla rodziców w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek (link):

Pobierz

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis   lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie