Prezydium RR

Motto naszego działania:

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

 Jan Paweł II

Prezydium Rady Rodziców 2021/2022

Przewodnicząca RR: Ewelina Malinowska (tel. 605981254)

Z - ca przewodniczącego RR: Marta Bętkowska (tel. 668149809)

Sekretarz: Paulina Majchrzyk (tel. 607595148)

Skarbnik: Agnieszka Snoch (tel. 730071464)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie