Komunikaty

*****

Kalendarium roku szkolnego 2022/2023r:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 - 31.12.2022r.

Ferie zimowe: 30.01 - 12.02.2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 06.04 - 11.04.2023r.

Egzamin ośmoklasisty:

   język polski – 23 maja 2023 r. – godz. 9:00

    matematyka – 24 maja 2023 r. – godz. 9:00

    język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

język polski – 12 czerwca 2023 r. – godz. 9:00

    matematyka – 13 czerwca 2023 r. – godz. 9:00

    język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. – godz. 9:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 23.06.2023r.

Ferie letnie: 24.06 - 31.08.2023r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.2022r.

02,04,05.05.2023r.

09.06.2023r.

*****

Bezpłatny Projekt Unijny

Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas pierwszych SP

w województwie świętokrzyskim

POBIERZ

*****

Bezpłatna opieka stomatologiczna dla dzieci

Szanowni Państwo, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Piekoszów a Przychodnią Stomatologiczną Viva-Dent w Piekoszowie pragniemy poinformować, że uczniowie klas 0-8 ze szkół z terenu Gminy Piekoszów mogą bezpłatnie korzystać z opieki stomatologicznej.

Gabinet pracuje w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 800 do 1800, po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu: 883-017-218 (telefon czynny w dniach przyjęć pacjentów), przyjmuje lekarz stomatolog Magdalena Szczurkiewicz.

Zgoda na objęcie ucznia opieką stomatologiczną

pobierz

*****

Procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji konsultacji

W ZPO w Jaworzni od 25 maja 2020 r. do odwołania

POBIERZ

*****

Deklaracja dotycząca udziału ucznia klas IV-VIII w konsultacjach na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19

POBIERZ

*****

Dodatkowe zalecenia do procedur bezpieczeństwa obowiązujących w ZPO w Jaworzni od dnia 5 października 2020r. związane z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie żółtej i czerwonej

POBIERZ

*****

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie