Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach dla klas IV-VIII od dnia 26.10.2020r.

Powiększ

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od dnia 26 października 2020r. na dwa tygodnie (tj. do dnia 8 listopada 2020r.) zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla klas IV – VIII. Nauka będzie odbywała się zdalnie. Przedszkole, świetlica szkolna i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor w miarę możliwości zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole. Godziny tych zajęć będą ustalone indywidualnie z rodzicami tych uczniów. Proszę o kontakt tel. 781-947-273.

Nauczyciele dostosowali plany nauczania do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów z zachowaniem wszelkich zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz urządzeń  umożliwiających komunikację elektroniczną. Nauka głównie będzie się odbywała za pomocą platformy ZOOM i dziennika elektronicznego.

Rodzice, którzy zgłosili potrzebę użyczenia komputera, proszeni są o kontakt telefoniczny w najbliższy poniedziałek od 7.30 do 15.30 w celu ustalenia godziny odbioru laptopa.

Kształcenie odbywać się będzie zgodnie  z planem lekcji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Nauczyciele ustalają zasady pracy podczas kontaktów z klasą, stosując różnorodne formy, ale zaleca się minimalizowanie czasu pracy przed ekranem komputera.

Nauka na odległość jest w obecnym czasie koniecznością i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Jednocześnie przypominam, że zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole nie jest czasem odpoczynku. Proszę mobilizować dzieci i młodzież do nauki zdalnej oraz przypominać im o zachowywaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego.

W razie pojawiających się wątpliwości czy pytań, proszę o kontakt z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

Z poważaniem

Dyrektor ZPO

Małgorzata Czekaj

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie