Uwaga! Harmonogram powrotu uczniów do nauki w systemie stacjonarnym i hybrydowym w szkole

Powiększ

Ważne informacje!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 824)

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni  zarządza się, co następuje:

  • Od dnia 4 maja br. uczniowie klas I-III  wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

           Nauczanie w klasach IV-VIII do 16 maja br. pozostaje bez zmian.

  • Od dnia17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:

Od 17 maja do 21 maja 2021r.

klasy 6a, 7, 8 – poniedziałek, środa, piątek – w szkole

                          wtorek, czwartek - zdalnie

klasy 4, 5, 6b - wtorek, czwartek – w szkole

                          poniedziałek, środa, piątek – zdalnie

24 maja 2021r.

Klasy 6b, 7, 8 – poniedziałek-w szkole,

klasy 6a, 5, 4 – zdalnie

28 maja 2021r.

Klasy  6a, 5, 4 – piątek-w szkole,

klasy 8, 6b, 7 – zdalnie

  • Zajęcia specjalistyczne dla uczniów posiadających kształcenie specjalne oraz dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie mogą uczyć się zdalnie w domu, zorganizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (po wcześniejszym kontakcie z dyrektorem szkoły i nauczycielami).                                           
  • W terminie  25, 26, 27 maja 2021r. odbywają się egzaminy klas ósmych, wtedy uczniowie pozostałych klas nie uczestniczą w zajęciach. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze na świetlicy.
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.

                                                          

 

 

 

.  

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie