Rozstrzygnięcie IV edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zima w obrazach” pod hasłem „Wesoła zima”.

Powiększ

Na skróty

Zobacz galerię

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni zorganizowała w lutym IV edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zima w obrazach” pod hasłem „Wesoła zima”. Celem konkursu było ukazanie piękna zimowego krajobrazu i możliwości aktywnego, wesołego spędzania czasu zimą, zachęcanie do uprawiania zimowych dyscyplin sportowych, a także rozwijanie zainteresowań plastycznych. Honorowym patronatem objęła konkurs Społeczna Akademia Nauk w Kielcach, która w ubiegłym roku podpisała ze szkołą w Jaworzni porozumienie o współpracy.  Dziekan Wydziału Handlu i Bezpieczeństwa w Kielcach dr Paweł Ramiączek przyczynił się do ufundowania nagród dla uczestników konkursu.

Organizatorki – nauczycielki klas 1-3 – Małgorzata Białacka, Ewa Martin, Dorota Zapała, Dorota Wsół i Urszula Ząbek - rozesłały zaproszenia do udziału w konkursie do szkół z gminy Piekoszów oraz z gmin sąsiednich. W wyznaczonym terminie wpłynęło 90 prac z sąsiednich szkół oraz z gminy Nowiny i Chęciny. Wszystkie wyeksponowano na wystawie, która stanęła na szkolnym korytarzu. Uczniowie z dużym zainteresowaniem je oglądali i pomagali nauczycielom w wyborze  najciekawszych. Byli zainteresowani pomysłami swoich kolegów, ciekawymi technikami oraz interpretacją tematu.

Jury miało bardzo trudne zadanie. Wybrano prace, które spełniały kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność, ciekawa technika, kompozycja pracy oraz jej estetyka. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach wiekowych: klasy pierwsze, klasy drugie i klasy trzecie. W każdej kategorii przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienia.

Ze względu na pandemię nie organizowano tradycyjnego rozdania nagród, ale organizatorki dostarczyły je laureatom do szkół.

Dzieciom ze szkoły w Jaworzni wręczyła nagrody dyrektor Małgorzata Czekaj, która serdecznie pogratulowała laureatom i wyróżnionym.

Lista laureatów konkursu - Pobierz

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie