Informacja dla rodziców

Powiększ

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem dnia 20 marca 2020 r. Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. szkoła prowadzi nauczanie zdalne.

Nauczyciele dostosowali plany nauczania do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów z zachowaniem wszelkich zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Wychowawcy konsultowali sposoby zdalnego nauczania i wspólnie ustaliliśmy kontakty poprzez platformę Zoom, e-podręczniki, Facebook, Messenger z opcją wideo, pocztę elektroniczną, telefon. Kształcenie odbywać się będzie zgodnie  z planem lekcji. Nauczyciele ustalają zasady pracy podczas kontaktów z klasą, stosując różnorodne formy, ale zaleca się minimalizowanie czasu pracy przed ekranem komputera.

Nauka na odległość jest w obecnym czasie koniecznością i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Jednocześnie przypominam, że zawieszenie zajęć w szkole to nie jest czas ferii i odpoczynku. Proszę mobilizować dzieci i młodzież do pracy oraz przypominać im o zachowywaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas stanu epidemii.

W razie pojawiających się wątpliwości czy pytań, proszę o kontakt z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

Z poważaniem

Dyrektor ZPO

Małgorzata Czekaj

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie