Prezydium RR

Motto naszego działania:

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

 Jan Paweł II

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca RR: Paulina Kleszcz (602436392)

Z - ca przewodniczącego RR: Grażyna Zwierzchowska (503433036)

Sekretarz: Katarzyna Nowacka

Skarbnik: Agnieszka Snoch

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie