Prezydium RR

Motto naszego działania:

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

 Jan Paweł II

Prezydium Rady Rodziców 2020/2021

Przewodnicząca RR: Katarzyna Nowicka tel. 505 893 941

Z - ca przewodniczącego RR: Katarzyna Siwińska tel. 606 737 461

Sekretarz: Katarzyna Piątek tel. 661 087 710

Skarbnik: Anna Opalińska tel. 721 011 573

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie