Erasmus+

Erasmus+ (2018 - 2020)

Szkoła w Jaworzni rozpoczyna realizację zaplanowanego na lata 2018-2020 międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus+ pt. "Little steps make a big difference. Together we care for our home" - „Małymi krokami zmierzamy ku dużej zmianie. Wspólnie troszczymy się o nasz dom”. Partnerstwo obejmuje sześć szkół z Polski, Słowacji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii i Turcji. Międzynarodowa współpraca szkół ma na celu wspólne realizowanie programu „Eco School” i zdobycie certyfikatu Zielonej Flagi. Zaplanowane w projekcie metody pracy przysłużą się zwiększeniu motywacji do nauki, wzrostowi kompetencji społecznych oraz poprawie wyników nauczania. Uczniowie będą współpracować ze sobą na terenie szkoły oraz z kolegami za granicą. Działania projektowe będą sprzyjać rozwijaniu zainteresowań, zdobywaniu wiedzy z zakresu ekologii oraz szlifowaniu znajomości języka angielskiego. Współpraca z partnerami zaowocuje lepszą znajomością kultury, geografii i historii krajów europejskich. Osoby najbardziej zaangażowane w prace projektowe - członkowie Eko - Komitetu, zyskają możliwość tygodniowego pobytu i uczęszczania do szkoły za granicą.  Wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość udziału w akcjach ekologicznych i konkursach.

BLOG PROJEKTU

Zapraszamy chętnych do zapoznania się z regulaminem projektu Erasmus Plus dostępnym poniżej oraz do wypełnienia ankiety - formularza zgłoszeniowego do projektu.

Formularz należy pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły i oddać do dyrekcji w terminie do dnia 28 września 2018 roku.

  • Regulamin   -   pobierz (pdf)
  • Formularz zgłoszeniowy   -   pobierz (pdf)

 

Erasmus+ (2019-2021)

Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni rozpoczął w listopadzie 2019 roku realizację dwuletniego projektu Erasmus+ KA229 (partnerstwa szkół) „Fostering Students’ Motivation Through European Digital Framwork” („Wzmacnianie motywacji uczniów poprzez współpracę w europejskiej cyfrowej szkole”)

Partnerstwo obejmuje sześć szkół z Polski, Grecji, Hiszpanii, Francji, Portugalii i Turcji. Innowacyjne zajęcia z uczniami oparte o metody nauczania wykorzystujące nowe technologie i narzędzia Web 2.0 będą sprzyjać rozwijaniu zainteresowań i talentów, nauce języka angielskiego, informatyki, znajomości kultur Europy, geografii, historii i sytuacji społeczno -ekonomicznej krajów europejskich, będą wzmacniać operatywności i umiejętność pracy w grupie. Dwudziestu uczniów będzie miało możliwość tygodniowego pobytu i uczęszczania do szkoły za granicą.

W ramach 24 - miesięcznego projektu odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli oraz warsztaty dla uczniów w partnerskich szkołach. Wspólne działania uczniów i nauczycieli  z 6 krajów przyniosą liczne rezultaty, takie jak otwarta TwinSpace na portalu edukacyjnym eTwinning, szkolny Klub Erasmus Plus, prace cyfrowe – prezentacje Prezi, Visme, strony internetowe WIX, cyfrowe quizy, gry edukacyjne, mapy skojarzeń, magazyn online, filmy i albumy ze zdjęciami.

Projekt dający możliwość współpracy w międzynarodowym partnerstwie szkół z wykorzystaniem innowacyjnych metod i nowoczesnych narzędzi pozwoli na

-wzbogacenie i ulepszenie metod pracy z uczniem

- włączenie technologii komputerowej w proces realizacji podstawy programowej   z języka angielskiego i innych przedmiotów nauczanych w szkole

- podniesienie efektów kształcenia w zakresie języków obcych, informatyki, wiedzy o Europie

- kształcenie tzw. umiejętności 21-go wieku

- poprawę umiejętność wzajemnej współpracy uczniów oraz nauczycieli

- zapewnienie wymiaru europejskiego w działalności szkoły

- ulepszenie metod współpracy ze środowiskiem szkolnym, władzami i lokalną społecznością

Pierwsze spotkanie projektowe – szkolenie dla nauczycieli, odbędzie się w styczniu w Walencji, natomiast w maju szkoła w Jaworzni będzie przez tydzień gościć uczniów i nauczycieli z partnerskich krajów.

  • Regulamin   -   pobierz (pdf)

BLOG PROJEKTU

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie