Dyrekcja szkoły


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Jaworzni:


Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni
mgr Małgorzata Czekaj


Zastępca Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni
mgr Małgorzata Białacka

Grono Pedagogiczne

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie