Samorząd szkolny

Kontakt ze szkołą

 

tel. 0413061071

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodniczący:  …….

Zastępca: ……...

Sekretarz: ……...

 

¨ Rzecznik ds. uczniów: …...

¨ Sekcja kultury i rozrywki: …………...

¨ Sekcja nauki i pomocy: …………….

¨ Sekcja dekoracyjno -  porządkowa: ……...

¨ Sekcja charytatywna: ……..

 

 

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego:

mgr Iwona Walas

mgr Justyna Liber - Opałko

mgr Halina Brożek

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 

Nasz patron

Kadra pedagogiczna

Nasze osiągnięcia

Dokumenty szkolne