ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 

Projekt edukacyjny
ERASMUS+

Szkoła w Jaworzni rozpoczyna realizację zaplanowanego na lata 2018-2020 międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus+ pt. "Little steps make a big difference. Together we care for our home" - „Małymi krokami zmierzamy ku dużej zmianie. Wspólnie troszczymy się o nasz dom”. Partnerstwo obejmuje sześć szkół z Polski, Słowacji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii i Turcji. Międzynarodowa współpraca szkół ma na celu wspólne realizowanie programu „Eco School” i zdobycie certyfikatu Zielonej Flagi. Zaplanowane w projekcie metody pracy przysłużą się zwiększeniu motywacji do nauki, wzrostowi kompetencji społecznych oraz poprawie wyników nauczania. Uczniowie będą współpracować ze sobą na terenie szkoły oraz z kolegami za granicą. Działania projektowe będą sprzyjać rozwijaniu zainteresowań, zdobywaniu wiedzy z zakresu ekologii oraz szlifowaniu znajomości języka angielskiego. Współpraca z partnerami zaowocuje lepszą znajomością kultury, geografii i historii krajów europejskich. Osoby najbardziej zaangażowane w prace projektowe - członkowie Eko - Komitetu, zyskają możliwość tygodniowego pobytu i uczęszczania do szkoły za granicą.  Wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość udziału w akcjach ekologicznych i konkursach.

Zapraszamy chętnych do zapoznania się z regulaminem projektu Erasmus Plus dostępnym poniżej oraz do wypełnienia ankiety - formularza zgłoszeniowego do projektu.

Formularz należy pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły i oddać do dyrekcji w terminie do dnia 28 września 2018 roku.

     Do pobrania

Wszystkie działania naszej szkoły w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego ERASMUS+ możecie Państwo śledzić w zakładce Aktualności szkoły.